close extended pedigree
1st generation 2nd generation 3rd generation 4th generation 5th generation
Kort Z Mokran
 • Kort Z Mokran
 • 15.06.1994
 • CLP J/47784/96
 • Free registration
 • Dachshund
 • / 9.50 kg
 • AU 2001 ok
Adar z Chrastavických Lesu
Hela z Vitkovic
Frick Trialsport
Vera z Mokran
 • Vera z Mokran
 • CLP 30154/88
 • Free registration
 • Dachshund (wire-haired)
Cezar Z Drozdova Chovu
Vali Trialsport