close extended pedigree
1st generation 2nd generation 3rd generation 4th generation 5th generation
Cassi Od Kanonyrky
Tarot Z Hetmanskiej Stanicy
Dixy Ze Dnnovky
Clarus Vevey Canis Venator
Przemek's Tequila
Fram Z Florianova Dvora
Carin Z Libchav
Omar Z Alei Akacjowej
Zula Canis Venator
Luhnau Kleiner Charlie
Kochana's Bedazzle Of Nitram
Armin Z Vyrovskeho Reviru
Charka Z Brnikovske Roviny
Bard Z Libchavske Hajenky
Fiora Gala