close extended pedigree
1st generation 2nd generation 3rd generation 4th generation 5th generation
Lux vom Steinweg
 • Lux vom Steinweg
 • 9. Nov 1971
 • DZB 83456
 • Free registration
 • Doberman (black with rustred blace)
 • HDA1
Prinz vom Forellenbächle
Conny vom Steinweg
Ali vom Forellenbächle
Arabella vom Forellenbächle
Lex von Forell
 • Lex von Forell
 • 3. Jun 1962
 • DZB 77914
 • Free registration
 • Doberman (black with rustred blace)
Anja vom Steinweg
Argus vom Neroberg
Astrid vom Eichenhain
Argus vom Neroberg
Astrid vom Eichenhain
Titus Germania
Vilja Germania
Bodo vom Heggraben
Hedda vom Niddatal
Citta vom Weidighain
Boris vom Herkules
Alfi vom Hausberg
Artus von Hagenstolz
Dolli vom Andreasstift
Artus vom Falkweg
Anka vom Steinweg
Dirk vom Goldberg
Freya von Hagenstolz
Titus Germania
Gilda vom Moselland
Citto von Fürstenfeld
Anni vom Heggraben
Bodo vom Heggraben
Hedda vom Niddatal