close extended pedigree
1st generation 2nd generation 3rd generation 4th generation 5th generation
Manzana De Oro Viktoriya Gold
Liblin Lyuy-lyuy Astin Martin
Galla Konasta Teysi Noare
Highlander Von Shinbashi
Liuy - Liuy
Egor Monomro Dlya Russkogo Samuraya
Zanvesta Uayt Agni