close extended pedigree
1st generation 2nd generation 3rd generation 4th generation 5th generation
Amateraso No Ida-ten
Eirei-go No Shatsuko
Chika Go Ishikurasow
Daiji Of Kisarazu Shirai-kensha
Eri Of Tokyo Takryuh
Tochiryu Go Yamanakasansow
Benizakura Go Ishikurasow
Tohgoku Of Shimoda Kurofune
Yuhgao Of Tohkai-kensha
Daiunjoh Of Kisarazu Itoh
Isezakura Of Michi
Tetsuyuki Go Akitsu Kensha
Tochi No Kozakura Go Kenpodo
Benikiyo Go Nigata Fuji Kensha
Fuki Go Asahi Mizushima
Reiga-go Kami Ken Jiphen
Daigoh Of Juntaidoh
Eiju-go Simokita
Yone No Fuji Of Toriyamataka
Tenkoh Of Furuya-soh
Tochihoh Of Akitsu-kensha
Tochi No Hana Of Kokubunji Takasugi
Tenshoh Of Hanawa Kisaragi
Tai Of Hohsei-en